Επικοινωνία

Για την αποστολή των κειμένων σας, μηνύματα, παραγγελίες, συνεργασίες, δώρα,
ειδήσεις, διαφωνίες, feedback κ.λ.π., επικοινωνήστε στο παρακάτω email.

hello[at]narratica.space

( όπου [at] => @ ) 😉