[Τας προϋπηρεσίας] του Σπύρου Μάλλιου
Τας προϋπηρεσίας μου κατέθεσα
στον σκεπτικό σοφιστή
εις την τέχνη του λόγου ειδικεύθην
τον ήττονα λόγο κρείττονα ποιώ
τας γνώμας των ανθρώπων αλλάζω
κατά το δυνατόν
κι εκείνος
υπερήφανος και ενθαρρυντικά
με ευχάς και προτροπάς για το μέλλον ’μου
και οδηγίας για να πορευθώ
με απέρριψε
λόγω υπερβολικής ικανότητος·
δύο σοφιστάς τοιαύτου επιπέδου
δεν χωρούσε η μικρή πόλις.


Έργο: Gregorio Vallejo Gomariz