[«οὐκ ἐν τῷ πολλῷ τὸ εὖ, ἀλλ᾿ ἐν τῷ εὖ τὸ πολύ»(1)] της Μάρκου Παρασκευή
Πληθυντικός αριθμός,
της Ευγενείας,
του πλούτου,
υλικού και μη.

Πληθυντικός αριθμός,
αριθμός βίων,
παράλληλων,
συγγενών και μη.

Ενικός αριθμός,
του μοναδικού,
του απείρου
και αρίστου.

Ενικός
της ελεύθερης συνείδησης,
της ηδονής,
του πόνου,
του πολύ προσωπικού.Έργο: Ελένη Παυλοπούλου

[1] Παράφραση της ρήσης του αυλητή Καφισία, όταν ένας μαθητής του έπαιζε τον αυλό με ιδιαίτερη ένταση: “οὐκ ἐν τῷ μεγάλῳ τὸ εὖ κείμενον εἶναι, ἀλλὰ ἐν τῷ εὖ τὸ μέγα” (Αθήναιος, Δειπνοσοφισταί, 14, 629a-b).