[ΝΤΡΟΠΗ] του Βασίλη Πανδή
Μέσα στη χλεύη
ορθώθηκε
-ξεκίνησε από χαμηλά πολύ-
και όλοι όσοι τον κατηγορούσαν
μ’ ένα του νεύμα
σωπάσανΈργο: Ορέστης Λάζος