[Απόψε ο Pablo γιορτάζει (Μέρος 1ο)] του Νάσου Αθανασίου
Ο Pablo κάθε βράδυ κλείνει τα 18 και φυσά αναμμένα ρήματα.

-Αχθοφορεί τους εραστές

-Υπηρετεί τους δρόμους

-Τσακώνεται με τ άστρα

-Κόβει το φεγγάρι σε φέτες

-Τις φορτώνει στην πλάτη

-Και κατηφορίζει

Ο Pablo νιώθει πως η διαφορά ανάμεσα στο μπορώ και το θέλω είναι ένα έγκλημα

απόσταση.Έργο: Andrea Dalla Val