|Η θεϊκιά οπή| του Βασίλη Πανδή
φύσημα ροίζημα
απογέματος,
ό,τι υπήρχε

ανυψώθηκε καταβυθίστηκε
εξήντα τέσσερις χιλιάδες λεύγες
πάνου από τον ουρανό
κι ακατόπι παρατόλμως κλείνοντας
το μάτι
είπε να πιάσει
τα μυστήρια

Όλοι οι πόροι σφύριζαν στο πρόσωπό του
Ένα μικρό αγγείο έδινε το σήμα
του παλμού
κάτω από το καμένο δέρμα
παμ παμ παμ

Τα οργιώδη δευτερόλεπτα

βάθος πάθος

η θεϊκιά οπή,

η ιδανική αφέλεια που γνέθει
το στερέωμα

βάθος πάθος

Σκόνταφτε το αίμα

παμ παμ παμ

Η αστρική κυνοκτημοσύνη

παμ παμ παμ παμ

φύσημα ροίζημα

απογέματος

ό,τι θ’ απόμεινε

παμ παμ παμ

παμ παμ

παμΈργο: John Eric Sparacio