|Κάθοδος| του Αλέξανδρου Διογένη
Κάθοδος
κενό την πτώση
χτίσε όμοια
οράματα
όμοια,
ο σκοτεινός άγγελος
θέτει τα αυγά του
θολά ,
η νέα νεκρή δύση.
τη νύχτα
των τραγουδιών
πουλιά,
δοξάζουν τη φωτεινότερη
φωτιά,
τόσο
βαθύτερη σκιά.Έργο: Gordon Napier